Poliitikot

TAIDE 2015 kampanja haastaa istuvat kansanedustajat ja kaikki vuoden 2015 eduskuntavaaliehdokkaat pohtimaan taiteen roolia vastaamalla kysymykseen ”mikä on taiteen merkitys?”.

Vastauksen tulee olla lyhyt, ja se toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Kaikki vastaukset julkaistaan kampanjan sivustolla. Twitterissä voit julkaista vastauksesi asiatunnisteella #taide2015.

Kampanja haastaa myös jokaisen suomalaisen luomaan taidetta poliitikkojen vastausten pohjalta TAIDEHAASTE ­kilpailun muodossa.

Taiteen merkitys on…

A

Pirkka Aalto (KD)

Taide on henkistä hyvinvointia.

Riku Ahola (VAS)

Taide on luomisen intoa sekä kannanotto ympäröivästä yhteiskunnasta. Taiteilija on yhteiskunnallinen toimija.

Outi Alanko-Kahiluoto (VIHR)

Taiteen merkitys on sen koskaan päättymättömässä yrityksessä vastata tähän kysymykseen. Teoksella on itseisarvonsa, jolla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi teoksen vaihtoarvon kanssa.

Taiteen merkitys on sen kyvyssä tehdä vieraaksi, kysyä, sanoa toisin, olla Toinen.

Minulle kirjallisuus tai laajemmin taide on merkityksellisyyttä silloinkin, kun taide vaikuttaa kyseenalaistavan kaiken mielekkyyden tai mahdollisuuden tulkita. Taiteen merkitys on yrityksessä kohdata Toinen, ei ehkä ymmärtää, mutta kohdata.

Li Andersson (VAS)

Taiteella on monta merkitystä. Se muun muassa vapauttaa, haastaa,
kyseenalaistaa, viihdyttää, oudoksuttaa, kiehtoo ja kehittää ja siksi se on tärkeää itsessään. Yhteiskunta ei pärjää ilman taidetta, ja taide ei pärjää  ilman arvostusta, resursseja ja ennen kaikkea taiteilijoita, joilla on mahdollisuus tehdä sitä ammatikseen.

Tämä maa tarvitsee enemmän luovaa hulluutta!

Birgit Aittakumpu (VAS)

Taiteella on lukuisia eri merkityksiä - ja myös merkityksettömyyttä. Taide ei taivu sanojen määreisiin, eikä se ole yksiselitteisesti jotain. Mutta taide on esimerkiksi kokemus, jolla luodaan ihmisyyttä, sivistystä ja kulttuuria. Taide tapahtuu ihmisten välillä. Se muuttaa yksilöä ja sitä kautta koko maailmaa.

Mirja Arajärvi (VAS)

Ilman taidetta elämä olisi tylsää ja ankeaa; taide luo elämyksiä, vahvistaa tunteita ja antaa ainesta mielikuvitukselle. Taide laajentaa kokemuspiiriämme ja opettaa ymmärtämään itseä ja muita ihmisiä sekä erilaisia arvoja, olosuhteita, uskomuksia ja elämäntyylejä.
Siteeraan poikaani, silloin 13 v.: ”Eihän lukeminen ole harrastus. Yhtä hyvin voisi sanoa, että harrastuksiani ovat syöminen, nukkuminen ja hengittäminen.” Toinen sitaatti, Nietsche: ”Ilman musiikkia elämä olisi erehdys.”

Paavo Arhinmäki (VAS)

Taiteen tehtävä on synnyttää tunteita ja henkistä hyvinvointia, mutta myös kyseenalaistaa totuuksia.

B

Silja Borgarsdóttir Sandelin (RKP)

Taiteella on suuri merkitys yksilölle ja yteiskunnalle. Taide ja kulttuuri  tukee ihmisen kehittymistä ja luo hyvinvointia. En voi kuvitella elämää  ilman taidetta.

Konst är betydelsefullt för individer såväl som för samhället. Konst och  kultur stöder människans utveckling och skapar välmående. Jag kan inte föreställa mig ett liv utan konst.

Anne Berner (SIT. KESK)

Kulttuuri tulkitsee aikaa, luo siltaa menneen ja tulevan välillä, synnyttää kokemuksia ja kehittää arvoja.
Howard Smith, joka lapsuudessani suunnitteli perheyrityksellemme kuoseja, opetti taiteen olevan parhaimmillaan, kun se on osa arkea.
Taide on osa meidän kulttuuriamme, taide tuntee ja tunnistaa, taide ilmaisee ja tulkitsee, taide elää aina. Yhteiskunta tarvitsee jokaisena aikana taidetta luomaan uskoa kauneuteen, estetiikan voimaan, etikkaan ja sisäiseen tunteeseen.

D

Christina Dahlblom (RKP)

Taide auttaa meitä kukoistamaan. Kukoistaminen on tieteellinen termi, joka tarkoittaa sitä että menee hyvin, ja tuntuu hyvältä. Taide tuntuu hyvältä. Minä haluan tehdä työtä sen eteen että Suomi ja suomalaiset kukoistavat.

E

Eeva-Johanna Eloranta (SDP)

Taiteen mahdollisuudet tukea ihmisarvoista elämää, terveyttä ja hyvinvointia ovat lähes mittaamattomat.

Ritva Elomaa (PS)

Sivelee henkisesti-työllistää konkreettisesti.

ESA ERÄVALO (KD)

Taide on tekijälleen ja kokijalleen terapiaa suunnatessaan hänet etsimään sisimmässään totuutta ja totuuteen liittyvää rakkautta. Jos taiteilija kykenee niiden ilmaisuun teoksessaan, se voi auttaa muitakin. Taide voi silloin avata sisäisiä lukkoja niin tekijässään kuin kokijassaan.

Sari Essayah (KD)

Taide on ihmisen henkistä ja aineellista toimintaa ja sen tulosta. Taide lisää kokemusta elämän merkityksellisyydestä ja vahvistaa elämänhalua eli taide on yksi hyvinvoinnin lähde.

Riku Eskelinen (KESK)

Taide on mielen juhlaa. Juhlissa luovuus kukkii.

F

Tarja Filatov (SDP)

Taide on elämän suurennuslasi. Se näyttää vanhaa ja tuttua uudessa valossa. Se syntyy luovuudesta ja rakentaa tulevaisuutta.
Taiteella on itseisarvo. Sillä on myös suuri merkitys Suomen menestymiselle. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus nauttia taiteesta ja päästä myös osalliseksi sen tekemisestä.

G

Sanni Grahn-Laasonen (KOK)

Taiteella on monta merkitystä. Se on keino ilmaista itseään. Sillä on yhdistävä voima kansakuntien sisällä ja sen avulla voi ymmärtää muita kulttuureita. Taiteella voi olla yksilölle terapeuttinen ja eheyttävä vaikutus.

Marja-Leena Gröhn (PS)

Taide on luovuutta! "Unelmia täytyy olla, niiden toteuttamiseen tarvitaan vain pikkuisen luovaa hulluutta! "

H

A-P Haapanen (PS)

Taiteen merkitys on tiivistettyna sisältä kumpuava intuitiivinen kokemus todellisuudesta sillä hetkellä, kun ollaan. Se rikastuttaa kokonaisvaltaisesti ja antaa lämpöä eheytymiselle.

Satu Haapanen (VIHR)

Taide ylittää sukupolvien, aikakausien ja kulttuurien kuilun. Taide tarttuu, kun mikään muu ei kosketa ja hellii, kun mikään muu ei armahda. Taide riisuu ja paljastaa. Taide varustaa arkeen.

Pekka Haavisto (VIHR)

Taide laajentaa elämää jakamalla mielikuvituksen, haaveet, kokemukset ja fantasiat muiden kanssa.

Carl Haglund (SFP)

Påverkar, berör, bildar och helar

Satu Hassi (VIHR)

Ilman taidetta ei voi elää. Jo neandertalilaiset tekivät huiluja. Viimeistään kymmeniätuhansia vuosia sitten maalattiin kuvia. Laulu saattaa olla vanhempi asia kuin puhe. Tutkimuksetkin kertovat taiteen edistävän terveyttä. Ilman taidetta sielu kuolee.

Paavo J. Heinonen (VAS)

Taide on tie, totuus ja elämä. Taide on tila, jossa kaikki on mahdollista, jossa meille tarjoutuu mahdollisuus kokeilla erilaisia todellisuuksia ja niitten soveltuvuutta yhteisen todellisuutemme ja yhteiskuntamme  järjestämiseen. Taide on kaikki aika yhdessä hetkessä, kaikki paikat samassa paikassa. Taide on rakkaus ja taide on viha. Taide on ikkuna, peili, prisma, lusikan kupu ja oviaukko. Ilman taidetta ihminen ei olisi ihminen.

Merja Hermonen (VIHR)

Taide on elämä, itse koettu kertomus.

Ilmaisevaa taidetta tarvitaan yksilön ja koko yhteiskunnan silmiksi, nautinnoksi, herättäjäksi, levoksi, ylentäjäksi, omaksitunnoksi ja äänitorveksi.

Reijo Hongisto (PS)

Jos kaikki paitsi purjehdus on turhaa - ei taiteellakaan ole merkitystä. Paitsi - jos purjehduskin on taidetta - ja sitähän se on.

Teemu Hokkanen (VIHR)

Taide ja kulttuuri erottaa meidät selvimmin muista eläimistä kyseenalaistaen, tutkien ja herätellen meitä.

Susanna Huovinen (SDP)

Minulle taide on uusia kokemuksia, elämyksiä ja oppimista. Parhaassa tapauksessa taide voi synnyttää syvän kokemuksen, johon palaa vielä vuosienkin päästä. Yhteiskunnalle taide merkitsee kielen, kulttuurin, tapojen, historian ja nykyhetken tulkkia ja vaalijaa. Moni yhteiskunnallisesti tärkeä aihe on nostettu esiin nimenomaan taiteen keinoin puhuttelevasti ja kiinnostavasti. Parhaimmillaan taide liikuttaa kokonaisia kansoja eikä katso ikää, sukupuolta, syntyperää tai ihmisen yhteiskunnallista asemaa. Taide kuuluu kaikille.

Katja Hänninen (VAS)

Taide on yhteiskunnan omatunto, joka kolkuttaa ja soimaa, kun tarvitaan. Sitä ei voi huijata, mutta se voi kertoa meille totuuksia, joita emme halua tai voi nähdä.

I

Saara Ilvessalo (VIHR)

Taide herättää ajatuksia, välittää tunteita ja avaa uusia
näkökulmia. Se lisää hyvinvointia ja ennaltaehkäisee monia ongelmia.

J

Kati Juva (VIHR)

Taiteen merkitys – havahduttaa, luoda kosketusta tunteisiin, antaa voimaa ja viihdyttää. Toisinaan taidetta tarvitsee päästäkseen irti arjesta, toisinaan taas saadakseen uusia näkökulmia maailmaan ja ihmisiin. Ja joskus taide on vaan itseisarvo, arvokasta sinänsä. Ilman taidetta ei voi elää.

Arja Juvonen (PS)

Taiten tehty koskettaa, ihon kananlihalle saa. Huonoa taidetta ei kai olekaan

Krista Juurikko (PS)

Taide tuo arkiympäristöön viihtyvyyttä ja nostaa ikävinäkin koettujen
kaupunkiympäristöjen arvoa.

Taiteilijat käsittelevät omassa ajassamme tärkeitä ihmisyyteen liittyviä
kysymyksiä ja jakavat ne katsojien kanssa. Taide kertoo maailmasuhteestamme,
mutta taide tuo myös iloa, väriä, elämyksiä ja kauneutta jokaisen taiteen
vaikutuspiiriin antautuvan elämään. Taide kuuluu kaikille ja suurin osa
taiteesta on mm museoiden ja gallerioiden kautta saavutettavissa joko
ilmaiseksi tai vähäisillä pääsymaksuilla.

Pietari Jääskeläinen (PS)

Taide heijastaa kulttuurinsa tuntoja omassa ajassaan pysäyttäen ajattelemaan tai luomalla erilaisia tunteita.

K

Ilkka Kanerva (KOK)

Taide on tajuamista.

Helena Kantola (PS)

Taiteen merkitys on avata uusia näkökulmia ja ottaa kantaa yhteiskuntakeskusteluun ja politiikkaan, jossa viimeksi mainitussa toimintaa ohjaavat päätökset nojautuvat liian usein lähinnä taloudellisille arvoille. Taiteella on merkitystä ja oma funtionsa yhteiskunnassa.

Mira Katajamäki (PS)

Taide on ihmisen sisimmän ilmaisua, tietoisuutta, tunnetta ja vahvaa kokemusta. Taidetta on kaikkialla ja taide kuuluu kaikille.

Pauli Kiuru (KOK)

Taide ja kulttuuri tekee ihmisestä ihmisen ja elämästä elämän. Kääntäen voisimmme kysyä, mitä ihmisyydestä jäisi jäljelle ilman taidetta ja kulttuuria.

Johanna Karimäki (VIHR)

Taide kumpuaa todellisuudesta, paljastaa epäkohtia tai kertoo sen millä on merkitystä tulevaisuudessa. Merkittävä taide hätkähdyttää tavalla tai toisella. Taide on oma kieli, se on olennainen asia sivistyneen yhteiskunnan kehitykselle.

Miikka Keränen (VIHR)

Taide edistää hyvinvointia ja onnellisuutta. Taiteesta hyötyvät kaikki.

Silja Keränen (VIHR)

Taide on peili, omatunto, kritiikki. Taide luo kauneutta ja auttaa suruun.

Mai Kivelä (VAS)

Taide on itseisarvoista ja sillä on myös poliittista voimaa. On tärkeää,  että tällaisena taide myös pysyy. Taiteen tukeminen on yhteiskunnan  tehtävä. Siksi julkisen kulttuuripolitiikan kautta on tuettava taidetta  parantamalla taiteilijoiden toimeentuloa sekä ylipäätään lisäämällä taiteen määrärahoja.

Antti Korhonen (PS)

Bunuelia mukaillen. Taiteen tehtävä on hätkähdyttää porvaristoa. Varsinkin kokoomusta, keskustaa ja kristillisdemokraatteja. Perussuomaisten tehtävä taas on hätkähdyttää taidepiirejä. Vassareita, vihreitä ja demareita.

Timo Korhonen (KESK)

Taide on koko elämänaikainen ahaa-elämysten sarja!

Anna Kontula (VAS)

Taide rakentaa identiteettejä sekä auttaa ymmärtämään kultuuria ja sen ristiriitoja. Taide pureutuu asioihin, joille ei ole vielä käsitteitä millä niistä voisi puhua ja siten laajentaa maailmojemme rajoja. Jollei meillä ole varaa taiteeseen, koko ihmiskunta voidaan lopettaa aivan liian kalliina ja kannattamattomana projektina.

Vesa Korkkula (VAS)

Taide on vapauttava, käytännöllinen ja filosofinen tapa kohdata
todellisuus ja esittää sitä koskevia kysymyksiä. Taideteoksen äärellä
voimme ymmärtää toisiamme ja maailmaa syvemmin kun liikutumme, huvitumme ja suutumme.

Taide ei ole pelkkä koodattu merkkijärjestelmä, joka
vastaanotetaan passiivisesti. Parhaimmillaan se viettelee meidät maailmoja avartavaan dialogiin.

Ina Kuula (KD)

Taide on se todellisuus, joka paljastuu pinnan alta. Taiteessa tuodaan  näkymätön näkyväksi, kuollut eläväksi; raotetaan verhoa sinne, mikä voidaan   vain aavistaa. Hyvä taide koskettaa ihmisen sielua, ja jopa henkeä.

Liisa Kuparinen (VIHR)

Ympäristöömme limittyvä taide tarjoaa voimaannuttavan tauon arjen hektisyydessä.

L

Ester Laato (KD)

Taide muodostaa ajattomuuden ketjun, joka avaa portin menneeseen, nykyiseen ja tulevaan. Taide on kuin kieli, joka yhdistää sukupolvet, kansat ja kulttuurit yhdeksi ihmisyydeksi.

Annika Lapintie (VAS)

Taide saa ihmisen ajattelemaan. Vaikuttavimman taiteen paikka ei kuitenkaan ole vain kotien sisällä, piilossa. Siksi kannatan, että kaikissa julkisissa hankinnoissa laitetaan prosentti taiteeseen!

Elli Latva-Hakuni (VIHR)

Taide auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toisiamme. Taide antaa sisältöä elämälle, jolle politiikka vain pyrkii luomaan hyvät edellytykset.

Sanna Lauslahti (KOK)

Tulossa...

Jani Leino (M2011)

Taiteen merkitys on antaa yksilöille mahdollisuus toteuttaa luovuuttaan.

Raul Lehto (PS)

Kulttuuri ja sen yhtenä osana taide, on kansallista ja globaalia erilaisten voimien ja arvostusten liikettä. Kansaa ei ole ilman omaa kulttuuria. Kansakunnalle kulttuuri on merkityksellistä, koska se heijastaa sekä koko nykyisyyden, että historian kirjon inhimillisiä kokemuksia ja näkökulmia. Kulttuuri uusintaa itseään ja kerryttää, tallettaa identiteettiä, antaa arvoja. Kansakunnan kehityksen ja sielun peili.

Sophia Leppä (VAS)

Näen taiteen yhteiskunnan läpileikkauksena, jolla on voimaa nostaa vaikeita kysymyksiä keskusteluun ottamatta niihin välttämättä selkeästi kantaa. Taiteen kautta voi ajatella yli vallitsevien rakenteiden ja olla innovatiivinen uuden luomisessa. Taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon tukeminen on mielestäni koko yhteiskunnan etu.

Jari Lindström (PS)

Taiteen merkitys on tuoda elämyksiä, antaa ajattelemisen aihetta ja myös rentouttaa.

Elisa Lientola (VAS)

Taide on yhtä aikaa kollektiivista ja yksilöllistä ääneen ajattelua. Taide on ärsykkeitä; ääniä, muotoja, liikettä tai värejä jotka sisältävät merkityksiä ja aiheuttavat tunteita, jotka taas kehottavat kiinnittämään huomiota, eli ajattelemaan. Taide on ja on aina ollut, välttämätön ajattelun, kommunikaation ja ymmärryksen väline. Taide etsii sosiaalisia merkityksiä todellisuutta ja mahdollisuuksia. Taide kysyy kiusallisia kysymyksiä. Taide pakenee määrittelyä.

Taide on tekijälleen myös työtä. Taide ei synny tyhjästä ilman aineellisia resursseja.

Päivi Lipponen (SDP)

Taide on ihmisyyden ydin.

Paula Lehtomäki (KESK)

Taiteen merkitys ovat elämykset, pysähtyminen ja uusien ajatuspolkujen syntyminen.

Kai-Ari Lundell (PS)

Taide on mielen kauneutta. Taide antaa usein esteettisiä väristyksiä, se voi pysäyttää ja antaa ajattelemisen aihetta. Parhaimmillaan taide on, kun sitä itse tekee. Taide on jokamiehen oikeus. Erityisen tärkeää on taidekasvatus, taiteen perusopetus. Ei pidä unohtaa musiikki- tai kuvataidekoulujakaan. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä.

Ville Luotola (VAS)

Taide on kaikkialla, missä luovaa mieltä ei rajoiteta. Taide on minulle kaunis rakennus, hieno maalaus, suloinen ääni tai taidokas syöttökuvio urheilukentällä. Taidetta on ihmisen omistautuminen intohimoilleen, tärkeimmälleen. Yhteiskunta on ilman taidetta vain betonia ja murtuneita mieliä.

M

Maarita Mannelin (KOK)

Taide on tajuamista ja joskus sen tajuamista ettei tajua. Niinpä taide
haastaa ottamaan selvää, pohtimaan, analysoimaan, ihmettelemään, avartamaan
ajatuksia, rentoutumaan ja nauttimaan.

Asmo Maanselkä (KD)

Antaa ajattelemisen aihetta.

Petra Malin (VAS)

Taiteen merkitys on sen kyky saada meidät näkemään asioita uudesta näkökulmasta ja uudella tavalla. Taide tuo lähelle toisen kokemuksen ja tavan hahmottaa maailmaa. Taide luo ymmärrystä ilmiöistä, jotka ovat meille
vieraita.

Taide tuo helpotusta, mutta nostaa myös esiin epämukavia totuuksia. Sen kautta voi ilmaista asioita, joita on muuten mahdoton ilmaista. Taide on syvästi inhimillistä ja elintärkeää.

Krista Mikkonen (VIHR)

Taide rauhoittaa, haastaa ja ärsyttää. Se pitää meidät elävinä.

Kirsikka Moring (VIHR)

Taiteella ei ole tehtävää. Se on olemassa, koska ihminen ei ole syövä, nukkuva ja lisääntyvä kone. Taide on elämän avaamista, sen tarkoitus.  Olemme hiukkasia universumissa, mutta meihin kaikkiin on tarttunut  valonsäde, pala kasvua ja osallisuus pallomme evoluutiossa.  Olemme osa luontoa ja se on osa meitä. Siksi taide on vastuuta, kauneutta, osallisuutta ja ymmärrystä.

Markus Mustajärvi (VasRYHM)

Taiteen tehtävä on avartaa ajattelua.

Outi Mäkelä (KOK)

Taide saa aivosolut flirttailemaan. Taide avaa silmät näkemään ja auttaa elämään maailman ulottuvuuksissa.

Kirsi Mäkilaine (PS)

Taide on tärkein historian tallentaja. Taiteessa on säilynyt historiamme, tieto menneestä ajasta aina kivikaudelta asti. Jokainen tavallaan voi tuntea taiteessa nykyisyyden, menneisyyden ja tulevaisuuden, taide kuvastaa aikaa.

Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP)

Minua taide rentouttaa tai ravistelee. Se voi olla hauskaa tai havahduttavaa. Taiteen tarkoitus on herätellä tunteita.

Martti Mölsä (PS)

Taide on monelle ihmiselle henki elämään.

N

Ville Niinistö (VIHR)

Tulossa...

Mikael Nerve (PP)

Taiteen merkitys on monisyinen kysymys. Ilman taidetta ei olisi kulttuuria, ilman kulttuuria ei olisi yhteiskuntaa, ilman yhteiskuntaa ei olisi taidetta, joka saa aiheensa yhteiskunnasta ja tuottaa kulttuuria. Taiteen merkitys on siis olla yksi puola yhteiskunnan rattaanpyörässä jonka varassa kuljemme eteenpäin.

Jari Niemelä (SDP)

Taide tuottaa ajateltavaa, elämyksiä ja oivalluksia. Se voi muuttaa maailmaa ja katsantokantoja.

Elisabeth Naucler (SFP)

konsten har stor betydelse i mitt liv. Det trots att jag sällan har tid att gå på utställningar och följa utvecklingen på konstens område på det sätt som jag gjorde tidigare. Men vad man är omgiven av för konst är av betydelse för välbefinnandet. Vi som sitter i riksdagen har förmånen att vara omgivna av kvalitetskonst, men det är viktigt att också skolor, sjukhus etc. där många människor tillbringar en stor del av sin dag och kanske inte allt med så positiva tankar. Med andra ord både den privata och den offentliga konsten har stor betydelse för vår hälsa.

Den offentliga konsten har naturligtvis också en annan betydelse nämligen att representera ett land, att vara en del i ett nationsbyggande och att locka människor till en viss plats (turister). Finlands statsbyggande pågick under nationalromantikens period och därför är så många viktiga byggnader byggda i denna stil (Nationalmuseum, landmärken som Berghälls kyrka och Tammerfors domkyrka etc.) Aaltos byggnader har gjort Finland känt och finsk arkitektur. Det har lockat besökare till Finland. Här har konstens haft ett helt avgörande inflytande. Säkert kan ett Guggenheim ritat av någon internationell arkitekt, och vara viktigt för invånarna, men inte ge Finland som stat något mervärde.

Mikaela Nylander (SFP)

Konsten möjliggör. Vi ska möjliggöra konst.

Henrik Nyholm (VAS)

Taide sivistää yleisesti, opettaa laajasti ja ottaa hoteisiinsa syvästi.
Taide elää ja antaa elää.

Aleksi Norman (VAS)

Paras taide tekee abstrakteista asioista käsinkosketeltavia. Taide saa sanat näyttämään mykiltä.

O

Hannu Oskala (VIHR)

Taiteen merkitys on… …mittaamaton ja ääretön.

Mutta kulttuuripolitiikan merkityksen taiteelle voi mitata. Ja valtiollisen kulttuuripolitiikan rajat ovat Suomessa selvät. Tulevan eduskunnan pitäisi pystyä ympäripyöreän ja lattean taidepuheen sijaan uudistuksiin, muutoksiin ja päätöksiin. Tärkeää olisi valita päättäjiä, jotka ymmärtävät taiteen ja kulttuurin arvon koko suomalaiselle yhteiskunnalle, vaikka taloudellinen tilanne ei syytä riemunkiljahduksiin annakaan.

P

Aila Paloniemi (KESK)

Taiteen merkitys on uudistaa ihmistä ja yhteiskuntaa sekä lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Aila Paloniemi (KESK)

Taiteen merkitys on uudistaa ihmistä ja yhteiskuntaa sekä lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Eliisa Panttila (PS)

Taide on tapa käsitellä (oman) olemassaolon ihmettä.

Aila Paloniemi (KESK)

Taiteen merkitys on uudistaa ihmistä ja yhteiskuntaa sekä lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tuula Peltonen (SDP)

Tulossa...

Terhi Peltokorpi (KESK)

Taide antaa mahdollisuuden rantoutua, nauttia, pysähtyä ja oppia ymmärtämään itseä, toisia ihmisiä ja kulttuuriamme. Taide edistää hyvinvointia ja kehittää ajattelua. Taide antaa luvan heittäytyä ja olla luova.

Kaisa Peltonen (VIHR)

Taide on yritystä kuvata ja päästä tiiviisti osaksi tätä hetkeä. Hengittää rytmissä todellisuuden kanssa.

Arto Pirttilahti (KESK)

Tulossa...

Hanna Puhakka (SIT.VAS)

Taiteen merkitys on yhdistää ihmisiä, antaa vastauksia,
herättää ja rauhoittaa.

Sirpa Pursiainen (KD)

Taide toimii ihmiselle peilinä oman elämän ja maailman tutkiskelussa luoden väyliä tunteiden ja ajatusten tulkitsemiseen sekä ymmärtämiseen. Itse kirjailijana näen taiteen symboliikalla olevan erinomaiset mahdollisuuden auttaa lukijaa ymmärtämään omaa elämäänsä sekä suhdettaan tapahtuneisiin asioihin. Näyttömätaide niin ikään voi synnyttää vahvoja tuntemuksia ja
kokemuksia tiedostamattomista ajattelumalleista. Ihmiselle itselleen peilinä toimimisen lisäksi taide voi herättää ja puhella myös arvoista ja yhteiskunnasta sekä sukupolvelta toiselle periytyvistä ajattelu- ja tunnemaisemista, kuten viime kesänä käsikirjoittamani ja ohjaamani näytelmä Miehen tie. Taide on osa tärkeää kulttuurista pääomaa, tämän vuoksi lahjakkaiden taiteilijoiden mahdollisuuksia tehdä taidetta ammatikseen
tulee tukea ja jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee tarjota mahdollisuus itsensä ilmaisemiseen taiteen avulla.

R

Antti Rinne (SDP)

Tulossa...

Mikä on taiteen merkitys?